Substanţe epurate şi neepurate

Substanţe curăţate

Linia de spălarea execută curăţarea cisternelor de substanţele specificate mai jos şi din grupele aferente :

 

  • Alimente

alimente brute

alimente rafinate

 

 

  • Substanţe chimice

             substanţe chimice încadrate în grupele ADR: grupa 3, grupa 8, grupa 9 ( în afara excepţiilor prevăzute în „ Substanţe impure ")

             substanţe chimice neîncadrate în grupele ADR:

 

substanţele chimice sunt încadrate din punct de vedere organizatoric (din punct de vedere tehnologic şi comercial al liniei de spălare)

în grupele de substanţe :

 

Acrili

Vopseluri

Latexuri

Naftalină

Adezivi

Acizi

Sodă caustică

Uleiuri uşoare

Uleiuri grele

Parafine

Uree

Amestecuri de tencuială, cimenturi, var, betoane ş.a.

PVC granulat ş.a.

 

(posibilitatea de curăţare a grupelor de substanţe chimice menţionate mai sus trebuie consultată cu angajaţii liniei de spălare)

 

 

 

Substanţe care nu sunt curăţate !!!

din motive tehnologice şi de securitate, linia de spălare nu execută curăţarea cisternelor de substanţele :

 

-care pentru curăţare necesită utilizarea unor dizolvanți, cum ar fi acetona, toluenul etc.,

-care pentru curăţare necesită temperaturi mai mari de 100 (oC),

-care au mirosuri puternice ( de ex. amoniacul ),

-care sunt încadrate în grupele ADR:

grupa1,

grupa 2 ,

grupa 4.2 ,

grupa 4.3,

grupa 5.1 ,

grupa 5.2,

grupa 6.1 ,

grupa 6.2 ,

grupa 7 ,

-care, chiar dacă sunt încadrate în grupele de substanţe ADR curăţate, au în numărul de identificare un pericol

specificat în poziţia unu, doi sau trei a cifrei "3", adică: „x3“ sau „x33“ , ( substanţe extrem de inflamabile )

-care, chiar dacă sunt încadrate în grupele de substanţe ADR curăţate, au în numărul de identificare un pericol

specificat în poziţia unu, doi sau trei a cifrei "6", adică:
„x6“ sau „x66“ ( substanțe otrăvitoare )