Instrucţiuni privind linia de spălare

Solicitarea curăţării, modul în care decurge curăţarea propriu-zisă, preluarea cisternei curăţate :

 • şoferul solicită curăţare cisternei direct la linia de spălare, în baza dispoziţiilor companiei de transport, fiind astfel recunoscut la linia de spălare ca persoană competentă să solicite curăţarea şi ulterior ca recepţionar şi controlor al cisternei după curăţare şi ca reprezentant al companiei care a solicitat curăţarea,

 • la "Contact" sunt specificate legăturile de fax şi e-mail la linia de spălare, care servesc transmiterii comenzii de curăţare, a altor instrucţiuni, a fişelor tehnice de securitate, etc.

 • şoferul solicită curăţarea vehiculului în baza unei comenzii speciale şi o confirmă prin semnătura lui; imprimatul "Comandă de curăţare" este prezentat şi în acest site, a se vedea "Comandă de curăţare"

 • şoferul prezintă şi predă documentele ( CMR, documentul de încărcare, fişa tehnică de securitate etc.) la solicitarea curăţării de produsul după care cisterna se curăţă, în funcţie de acestea alegându-se procedeul tehnologic de curăţare corespunzător

 • şoferul va specifica în solicitarea de curăţare produsul care urmează să fie încărcat în cisterna curăţată, în funcţie de care se va verifica şi analiza procedeul de curăţare ales

 • starea cisternei înainte de curăţare este verificată întotdeauna de lucrătorii liniei de spălare şi în funcţie de această stare iniţială înainte de curăţare este din nou analizat procedeul de curăţare, stările anormale ale cisternei care sunt depistate fiind fotografiate

 • în cazul în care şoferul nu specifică produsul care va urma să fie încărcat în cisterna curăţată, linia de spălare va efectua întotdeauna numai o curăţare standard după ultimul produs transportat, ulterior putându-se încărca în cisternă numai produse cu caracteristici similare !, după curăţarea standard, în niciun caz nu se vor putea încărca produse chimice extrem de pure, produse care au proprietăţi de solvenţi sau agenţi de curăţare care sunt mult mai eficienţi decât cei utilizaţi în procesul de curăţare propriu-zis şi produse cu urme incompatibile molecular cu produsul anterior, etc.

 • produsele curăţate şi necurăţate de spălătoria KOVOPROGRESS sunt menţionate în " produsele curăţate şi necurăţate"

 • dacă şoferul solicită o curăţare specială, cum ar fi pentru un produs chimic extrem de pur, spălătoria va lua întotdeauna o hotărâre profesională, decizând dacă este capabilă din punct de vedere tehnologic să execute o curăţare la calitatea solicitată, iar în caz contrar o astfel de cerere este refuzată

 • linia de spălare va refuza întotdeauna curăţarea unor substanţe incompatibile, de ex., "alimente/substanţe ADR" ! , execută numai o curăţare standard după ultimul produs transportat

 • linia de spălare urmează regula lanţului de transport : transportul produsului se încheie odată cu curăţarea cisternei

 • linia de spălare respectă directivele EFTCO care definesc cisterna curăţată

 • la solicitarea operatorului liniei de spălare, şoferul este obligat să controleze personal cisterna curăţată, iar în cazul oricăror dubii privind calitatea curăţării efectuate este obligat să refuze preluarea lucrării şi s solicite repetarea curăţării până la atingerea calităţii solicitate a curăţării

 • armăturile şi furtunurile de umplere sunt curăţate în funcţie de solicitarea de curăţare a şoferului, iar dacă furtunul de umplere curăţat nu este prevăzut cu număr de serie, acest aspect va fi specificat pe atestatul de curăţare ECD

 • şoferul este ultima persoană care intră în contact cu cisterna curăţată la linia de spălare

 • se recomandă ca şoferul să sigileze turelele şi gurile de golire ale cisternei după efectuarea curăţării şi preluarea cisternei, numerele sigiliilor fiind specificate în atestatul ECD emis

 • prin semnarea şi preluarea atestatului ECD de curăţare a cisternei, şoferul recepţionează lucrarea şi din acel moment devine responsabil şi de cisterna curăţată - conform directivelor EFTCO

 

Procedeul de solicitare a curăţării menţionat mai sus şi respectare lui reduc eventualele probleme şi reclamaţii ulterioare, fiind în interesul tuturor subiectelor interesat în lanţul de distribuţie a produselor repetat : „…..încărcare – transport – curăţarea cisternei – încărcare…“

 

Condiţii comerciale :

 

 • vă mulţumim că utilizaţi serviciile liniei noastre de spălare !

 • cheia pentru calculul prealabil al preţului de curăţare a cisternei se află în "Calcularea preţurilor"

 • moneda de facturare pentru plata serviciilor noastre este CZK, transferul în EUR făcându-se în funcţie de rata de schimb valabilă în data în care serviciul nostru a fost prestat, după cursul de schimb al Băncii Naţionale a Cehiei (ČNB), a se vedea : www.cnb.cz

 • preferăm plăţile non-numerar pentru serviciile noastre

 • pentru a se permite realizarea plăţilor non-numerar pentru serviciile noastre, vă rugăm să solicitaţi trimiterea unei comenzi pe un an sau a unor comenzi parţiale de curăţare, la adresele de e-mail şi fax menţionate în "Contact" , aşteptăm ca firmele de transport solicitante să specifice pe comanda de curăţare informaţii corecte care să permită o facturare fără probleme, inclusiv menţionarea filialelor, a adresei de facturare corecte, persoanele de contact, şi legăturile telefonice/fax/e-mail la aceste persoane

 • plata în numerar pentru serviciile noastre se solicită numai în cazul în care solicitantul curăţării nu a trimis comanda de curăţare corespunzătoare, în cazul companiilor care încep să utilizeze serviciile noastre, în cazul în care datele companiei solicitante sunt neclare şi incorecte, în cazul unei încălcări grave a moralei de plată

 • în incinta liniei de spălare este instalat niciun bancomat

 • vă mulţumim pentru respectarea morale de plată.

 

Relaţie bancară c compania KOVOPROGRESS, spol s.r.o. :

 

 

Proprietar cont : KOVOPROGRESS, spol. s r.o.

Banca VOLKSBANK CZ, a.s. , Heršpická 5, CZ – 658 26 Brno

Număr de cont : 4060009566 / 6800
IBAN : CZ73 6800 0000 0040 6000 9566
BIC-SWIFT : VBOE CZ 2X

 

Instrucţiuni de securitate :

 

Clădirea liniei de spălare KOVOPROGRESS,spol. s r.o. se află în localul de facilităţi tehnice depozitului de desfacere a combustibilului

al companiei Čepro a.s., Depozit de desfacere - Střelice u Brna, iar în întregul complex sunt reguli stricte de funcţionare şi de siguranţă,

la intrarea în complexul Čepro cu scopul de a utiliza serviciile liniei de spălare, şoferului in se predă la semnat formularul

"Instrucţiuni la intrare", tradus într-una din limbile menţionate în acest site al nostru,

Acest formular este prezentat în site-ul nostru, a se vedea Instrucţiuni la intrare

 

Mulţumim şoferilor dvs. că respectă cu stricteţe instrucţiunile specificate în formularul "Instrucţiuni la intrare"