Informaţii despre companie

Scurtă descriere a echipamentelor liniei de spălare

 • curăţarea cisternei se execută în clădirea liniei de spălare, dotată cu o pistă de spălare cu trecere, compartimentată în două părţi, una pentru curăţarea substanţelor ADR şi cealaltă pentru curăţarea substanţelor non-ADR şi alimentare
 • agentul de curăţare purtător este apa potabilă şi apa tratată chimic, duritatea apei fiind menţinută la valoarea de până la 0,1 (grad german, dH), (apa reziduală reciclată nu este reutilizată la curăţarea cisternelor!)
 • sursă de apă caldă cu temperatură 70 Co

7 x unităţii Kränzle

 • sursă de aburi cu temperatură 150 Co

2 x generatoare aburi Certuss 300

 • capete giroscopice de curăţare
5 x
 • racorduri de abur
4 x
 • pompă de mare presiune 11(bar)
1 x
 • substanţe de curăţare utilizate

întotdeauna atestate

 • procedee tehnologice de curăţare
întotdeauna aprobate de producătorii de substanţe de curăţare, conform cerinţelor tehnologice cereri de curăţare, în funcție de categoriile de substanţe curăţate şi de cerinţele privind nivelul de curăţare
 • ordonare dezinfecţie
evidenţiată, în caz de curăţare repetată a cisternei, schimbarea tipurilor de dezinfectant
 • uscarea cisternelor după spălare

1 x generator de aer fierbinte

 • lichidarea ecologică a deşeurilor
100% din deşeurile generate de linia de spălare sunt lichidate ecologic, cu atenţie maximă faţă de mediul înconjurător
 • confirmarea executării curăţării
după verificarea curăţării de către angajaţii spălătoriei, i se solicită şoferului să efectueze controlul vehiculul-cisternă curăţat;
dacă rezultatul curăţării corespunde cerinţelor de curăţare specificate în "Comanda de curăţare", şoferul preia cisterna ca şi curată, spălătoria emite atestatul ECD; prin semnarea şi preluarea atestatului ECD şoferul vehiculului-cisternă confirmă că a controlat personal, profesional şi corespunzător modul în care cisterna a fost curăţată şi că a preluat cisterna curăţată şi că după părăsirea liniei de spălare preia pe deplin responsabilităţile faţă de cisternă, în conformitate cu directivele EFTCO