Pouczenie przy wejściu

UWAGA – PRZECZYTAJ !!!

Witaj w areale magazynu paliwa spółki Čepro Střelice, podczas Twej wizyty w myjni firmy

KOVOPROGRESS !

Przeczytaj, wypełń i podpisz to pismo, w innym wypadku nie zostaniesz wpuszczony do myjni !

„Dziękujemy Ci, że w celu zachowania bezpieczeństwa Twego i pozostałych pracowników spółki Čepro będziesz ściśle dotrzymywał bez jakichkolwiek wyjątków nasze poniżej podane polecenia:

  • Teraz przeczytaj, wypełń i podpisz „ Instrukcje“ ,podpisane następnie oddaj człowiekowi, od którego je otrzymałeś !

- Otrzymałeś jeszcze formularz „Zamówienie czyszczenia“ , ten wypełń aż zaparkujesz pojazd !

  • Zaparkuj Twój pojazd na miejsce wskazane przez obsługę myjni, którą spotkałeś koło bramy do areału !

  • Natychmiast po zaparkowaniu Twego pojazdu zgłoś się z Twym formularzem „Zamówienie numera“

w kancelarii myjni, przedstaw dokumentację czyszczonego produktu, np. : CMR, atest ,deklarację bezpieczeństwa, itp.,

przebywaj następnie tylko w pomieszczeniu przeznaczonym dla kierowców ( tutaj możesz palić ). Nie powracaj z powrotem do Twego samochodu i nie przebywaj w jego pobliżu.

  • W czasie Twej obecności w areale ściśle dotrzymuj polecenia pracowników myjni i członków ochrony obiektu, dotrzymuj zasady bezpiecznej pracy i zasady ochrony przeciwpożarowych, korzystaj z roboczych pomocy ochronnych !

  • Uwaga !!! w czasie Twej obecności w areale jesteś śledzony systemem kamer ochroniarskich !!!

Na wolnej powierzchni naszego areału, gdzie wjechałeś i gdzie parkujesz, obowiązują absolutne zakazy :

  • Zakaz jakiejkolwiek manipulacji z cysterną, przykładowo.: obniżenie ciśnienia w cysternie, otwieranie zaworów i wlewów cysterny, wylewanie resztek płynów z cysterny, przelewanie płynów z cysterny do cysterny, przeprowadzanie utrzymania technicznego na pojeździe, tankowanie środków napędowych do pojazdu, itp. !!!

  • Zakaz manipulacji z otwartym ogniem i palenie, zakaz manipulacji z środkami łatwopalnymi, itp. !!!

Poprzez naruszenie tych zakazów narażasz siebie na ryzyko natychmiastowego ogłoszenia alarmu w areale, powołania Straży pożarnej, Policji Państwowej i wysokim karom finansowym odpowiednim kosztom interwencji Straży pożarnej, Policiji Państwowej i kary umownej uwalonej na Ciebie aż do wysokości 10.000,- EUR !!!, zajęcia Twego pojazdu aż do chwili zakończenia postępowania w sprawie Twego złamania zakazu, opłacenia powstałych kosztów i opłacenia kary umownej.

Poprzez podpis tego formularza potwierdzasz, że są Ci zrozumiałe instrukcje, wskazówki i zakazy, i że zobowiązujesz Się dotrzymywać je, jesteś świadomy, że w razie ich złamania narażasz siebie na powyżej opisane sankcje i uwalenia na Ciebie kary umownej.

Dziękujemy Ci za Twą wizytę w naszym areale i w myjni KOVOPROGRESS i za dotrzymanie wszystkich naszych powyżej opisanych poleceń i instrukcji. Po wyczyszczeniu Twej cysterny i wyjechaniu od nas Ci życzymy szerokiej drogi i miłego dnia i cieszymy się na kolejną Twą wizytę u nas !

Za Kovoprogress, spol. s r.o.

Inż.Ivan Klouda

Przedstawiciel spółki

Wypełni kierowca pojazdu :

Data : ……………..………. godzina : …....…………………..

Nazwa firmy : …………………………….................................................................……. ……………………………

Imię kierowcy pojazdu drukowanymi literami : ………………………………………………..………………….

Podpis kierowcy pojazdu : ………………………………………………………………………………………………

Soubory ke stažení

Pouczenie przy wejściu - PDF

Stáhnout soubor