Partnerzy

Oczyszczanie cystern na linii do mycia firmy KOVOPROGRESS odbywa się na zamkniętym i chronionym terenie firmy Čepro a.s., magazyn sprzedaży materiałów pędnych, a jednocześnie i całej bazy magazynowej Střelice, w zapleczu technicznym tego obiektu Čepro, który oddziela terminal do załadunku samochodów - cystern Čepro od zaplecza technicznego. W części obiektu zaplecza technicznego Čepro, oprócz linii do mycia KOVOPROGRESS, swoje usługi oferują naszym klientom następujące firmy:

 

Čepro a.s., PS- 09 Střelice

www.ceproas.cz

hurtownia sprzedaży skład celny materiałów pędnych,

stacja pomp materiałów pędnych na terenie Čepro,

jednostka Straży Pożarnej Čepro,

Laboratorium Akredytowane,

parking strzeżony NON STOP na terenie obiektu,

parking zewnętrzny jest przeznaczony przede wszystkim dla samochodów – cystern terminala załadunkowego Čepro, który przejściowo w ramach wolnych miejsc może być wykorzystywany dla pojazdów przed i po oczyszczeniu na linii do mycia KOVOPROGRESS

 

WILLIG s.r.o.

www.willig.cz

specjalistyczny serwis samochodów - cystern,

WILLIG s.r.o. wykonuje wszystkie naprawy samochodów – cystern i silosów, badania okresowe cystern ADR, próby ciśnieniowe zbiorników ciśnieniowych cystern i silosów, naprawy elektroniki systemów pomiarowych samochodów – cystern, spawanie specjalne cystern i silosów wykonanych z aluminium i ze stali nierdzewnej, naprawy i remonty agregatów podwozi samochodów – cystern. Firma utrzymuje szeroki zapas magazynowy części zamiennych do samochodów – cystern kategorii 3 ADR, itp.

Przy ewentualnych problemach technicznych stwierdzonych w samochodach – cysternach w firmie KOVOPROGRESS, specjalistyczna firma WILLIG pomaga w ich rozwiązywaniu

 

ACIS s.r.o.

www.acis.cz

naprawy, serwis i legalizacja systemów pomiarowych samochodów – cystern, stacjonarnych dystrybutorów materiałów pędnych, serwis urządzeń technologicznych stacji paliw

 

IMPS a.s.

www.wabco-dily.cz

naprawy zespołów podwozi samochodowych, serwis WABCO,

mobilna grupa serwisowa do usterek w pojazdach w regionie jest do dyspozycji na podstawie porozumienia