Dane firmy

Krótki opis parametrów linii do mycia


 • oczyszczanie cystern jest wykonywane w budynku linii do mycia, wyposażonej w jedną przejezdną drogę podczas mycia, podzieloną na część służącą do oczyszczania z substancji ADR i część do czyszczenia z substancji innych, niż ADR oraz z artykułów spożywczych


 • medium nośnym jest zawsze czysta woda i woda uzdatniona chemicznie której twardość jest utrzymywana na poziomie do 0,1 (skala niemiecka, dH), (zużyta recyklowana woda nie jest używana do oczyszczania cystern!)

 • źródło gorącej wody o temperaturze 70 (oC)

7 x agregat Kränzle

 • źródło pary o temperaturze 150 (oC)

2 x wytwornica pary Certuss 300

 • czyszczące głowice żyroskopowe
5 x
 • przyłącze parowe
4 x
 • pompa wysokociśnieniowa 11(bar)
1 x
 • wykorzystywane środki czyszczące

zawsze atestowane

 • technologiczne procedury czyszczenia

zawsze zatwierdzone przez producenta środków czyszczących, zgodnie z wymaganiami technologicznymi zleceniodawcy oczyszczania, zależnie od kategorii substancji, które są usuwane i wymaganiami dotyczącymi stopnia oczyszczenia

 • zalecenie dezynfekcji

ewidencjonowane, przy powtórnym oczyszczaniu cysterny zmieniany jest sposób dezynfekcji

 • suszenie cystern po umyciu

1 x wytwornica gorącego powietrza

 • ekologiczna likwidacja odpadów
100% wszystkich odpadów powstałych w linii do mycia likwiduje się ekologicznie, z maksymalną troską poświęconą środowisku naturalnemu
 • świadectwo przeprowadzenia oczyszczania

po wykonaniu kontroli wyników oczyszczania przez pracowników myjni kierowca jest wzywany do sprawdzenia oczyszczonego samochodu – cysterny; jeżeli wynik czyszczenia odpowiada wymaganiom zawartym w „Zleceniu oczyszczenia“, kierowca odbiera oczyszczoną cysternę, jako czystą, pracownik linii do mycia wystawia ECD; podpisując i odbierając atest ECD kierowca samochodu – cysterny potwierdza, że dokonał osobiście starannej i fachowej kontroli oczyszczenia cysterny, zatwierdza ją, a oczyszczoną cysternę odebrał i przyjmuje za nią pełną odpowiedzialność, zgodnie z dyrektywami EFTCO