Czyszczone i nieczyszczone substancje

Substancje usuwalne w procesie oczyszczania

Linia do mycia cystern oczyszcza je z wymienionych niżej substancji i substancji do nich podobnych:

 

  • Artykuły spożywcze

Surowe artykuły spożywcze

Gotowe artykuły spożywcze

 

  • Substancje chemiczne

             substancje chemiczne klasyfikowane do grup ADR: klasa 3, klasa 8, klasa 9 ( oprócz wyjątków wymienionych w „ Substancjach nieusuwalnych “ ),

             substancje chemiczne nie klasyfikowane do grup ADR,

 

substancje chemiczne ze względów organizacyjnych ( z punktu widzenia technologicznego i handlowego linii do mycia ) klasyfikowane do grup substancji:

 

Akryle

Farby

Lateksy

Naftalen

Kleje

Kwasy

Ługi

Oleje lekkie

Oleje ciężkie

Parafiny

Mocznik

Mieszanki tynkarskie, cementy, wapno, bentonit, itp.

Granulaty PCV, itp.

 

(wyżej wymienione grupy substancji chemicznych przed oczyszczaniem należy skonsultować z pracownikami linii do mycia)

 

 

 

Substancje nieusuwalne w procesie oczyszczania!!!

na linii do mycia nie wykonuje się z przyczyn technologicznych oraz bezpieczeństwa oczyszczania cystern z następujących substancji:

 

-które do oczyszczenia wymagają zastosowania takich rozpuszczalników, jak: aceton, toluen itp.,

- które do oczyszczenia wymagają zastosowania temperatur przekraczających 100 (oC),

-które wydzielają silny zapach ( na przykład amoniak ),

-które zostały zaliczone do grup ADR:

klasa 1,

klasa 2 ,

klasa 4.2 ,

klasa 4.3,

klasa 5.1 ,

klasa 5.2,

klasa 6.1 ,

klasa 6.2 ,

klasa 7,

-które wprawdzie są zaliczone do usuwalnych grup substancji ADR, ale które mają podaną w numerze identyfikacyjnym niebezpieczeństwa na drugim albo na drugim i trzecim miejscu cyfrę „3“, czyli: „x3“ albo „x33“ , ( substancje wysoce łatwopalne )

- które wprawdzie są zaliczone do usuwalnych grup substancji ADR, ale które mają podaną w numerze identyfikacyjnym niebezpieczeństwa na drugim albo na drugim i trzecim miejscu cyfrę „6“, czyli „x6“ albo „x66“ ( substancje trujące )