Firma KOVOPROGRESS, spol .s r.o została złożona w roku 1994, kiedy to nośnym programem firmy było PRZEDE WSZYSTKIM specjalistyczne czyszczenie powierzchni wewnętrznych zbiorników cystern samochodowych, czyli czyszczenie cystern na naczepach, w przyczepach, kontenerów i silosów, z kolejnym uzupełnieniem o umycie tych cystern z zewnątrz.

 

Firma prowadzi oczyszczanie cystern samochodowych w budynku linii do mycia, która jest zlokalizowana w obiekcie zaplecza technicznego magazynu sprzedaży paliw płynnych zakładu Čepro a.s., Magazyn sprzedaży - Střelice koło Brna. (www.cepro.cz ).

 

Firma KOVOPROGRESS została w roku 2006 jednym z członków założycieli Czeskiego Stowarzyszenia Stacji Oczyszczania (www.cacs.cz ), a w roku 2007 przeszła z wynikiem pozytywnym audit przeprowadzony przez firmę MOODY International CZ (www.intertek.com ) zgodnie z zasadami SQAS; certyfikowanie zgodnie z SQAS zostało ponowione z bardzo dobrym wynikiem w roku 2010 i będzie ono okresowo powtarzane w wymaganych okresach czasu.

 

Czyszczenie cystern wykonuje się zgodnie ze standardami SQAS i dyrektywami EFTCO, zawsze z zachowaniem maksymalnej możliwej jakości wymaganego stopnia oczyszczenia przy dopuszczonych z punktu widzenia technologii i bezpieczeństwa środkach czyszczących oraz z maksymalnym uwzględnieniem problematyki ekologii i wpływu na środowisko naturalne.

 

Wynikiem każdego pozytywnie ukończonego czyszczenia, potwierdzonego po osobistym sprawdzeniu przez kierowcę, jest ostateczne wystawienie świadectwa ECD.

 

Ze względu na swoje położenie na skrzyżowaniu autostrad Praga (CZ) – Brno (CZ) – Bratysława (SK) – kierunek Ołomuniec i (PL) oraz Wiedeń (A), swoją zdolność do oczyszczania, wydajność i wieloletnie doświadczenie w zakresie czyszczenia cystern, linia do mycia firmy KOVOPROGRESS jest wykorzystywana często i tradycyjnie przez wiele europejskich spółek spedycyjnych, dla których chętnie świadczy swoje usługi i dziękuje za okazywane jej wieloletnie zaufanie oraz współpracę w przeszłości i w przyszłości.