Valytos ir nevalytos medžiagos

Valomos medžiagos

Plovykla valo cisternas užterštas žemiau nurodytomis ir giminingų grupių medžiagomis:

 

  • Maisto produktai

Žali maisto produktai

Rafinuoti maisto produktai

 

 

  • Cheminės medžiagos

            Cheminės medžiagos priskirtos ADR klasėms: 3 klasė, 8 klasė, 9 klasė ( išskyrus išimtis nurodytas „Nevalytos medžiagos“ )

            Cheminės medžiagos nepriskirtos ADR klasėms,

 

Cheminės medžiagos priskirtos ( dėl tecnologinių ir komercinių plovyklos priežasčių)

medžiagų grupėms:

 

Akrylatai

Dažai

Lateksas

Naftalenas

Klijai

Rūgštys

Šarmai

Skystosios alyvos

Tirštosios alyvos

Parafinai

Karbamidas

Tinko mišiniai, cementai, kalkės, bentonitas ir kt.

PVC granulės ir kt.

 

(Dėl aukščiau nenurodytų medžiagų grupių prieš valymą būtina konsultuotis su plovyklos darbuotojais)

 

 

 

Nevalomos medžiagos !!!

Plovykla dėl technologinių ir saugumo priežasčių nevalo cisternų užterštų medžiagomis:

 

-kurios reikalauja valymui naudoti tokius tirpiklius, kaip acetonas, toluenas ir pan.,

-kurios reikalauja aukštesnės valymo temperatūros nei 100 (oC),

-kurios stipriai dvokia ( pvz. amoniakas),

-kurios yra priskirtos ADR klasėms:

1 klasė,

2 klasė ,

4.2 klasė,

4.3 klasė,

5.1 klasė,

5.2 klasė,

6.1 klasė,

6.2 klasė,

7 klasė,

-kurios nors ir yra priskirtos valomoms ADR klasėms, bet pavojingumo identifikaciniame numeryje antrasis arba antrasis ir trečiasis skaičius yra „3“, tai yra: „x3“ arba „x33“ , ( labai degios medžiagos)

- kurios nors ir yra priskirtos valomoms ADR klasėms, bet pavojingumo identifikaciniame numeryje antrasis arba antrasis ir trečiasis skaičius yra „6“, tai yra „x6“ arba „x66“ ( nuodingos medžiagos )