Išaiškinimas apie plovyklą

Valymo uždavimas, valymo eiga, išvalytos cisternos paėmimas:

 • Cisternos valymą užduoda vairuotojas tiesiogiai plovykloje, pagal jo spedicinės firmos dispoziciją, taigi vairuotoją plovykla pripažįsta kompetetingu asmeniu valymo uždavimui, išvalytos cisternos perėmimui ir kontrolei bei jį laiko valymo užsakovo firmos atstovu,

 • plovimo kabinos kanceliarijos faksas, el.pašto adresas, valymo užsakymų, kitų dokumentų, saugos lapų ir pan. kontaktai yra nurodyti skyrelyje „Kontaktai“

 • vairuotojas užsako transporto valymą su specialiu užsakymu, kuri pats pasirašo, „Valymo užsakymas „ blankas yra pateiktas ir šiame žiniatinklyje, žr. „Valymo užsakymas “

 • vairuotojas nurodo ir pateikia dokumentus ( CMR, faktūrą, saugos lapą, ir t.t.) su valymo užsakymu, po to cisterna bus valoma pagal šį užsakymą pasirenkama atitinkama valymo technologinė procedūra

 • vairuotojas valymo užsakyme nurodo produktą, kuris bus dedamas į išvalytą cisterna, pagal tai vėl bus atlikta kontrolė ir įvertinta pasirinkta valymo procedūra

 • cisternos būklę prieš valymą visada kontroliuoja plovyklos darbuotojai, pagal cisternos būklę prieš valymą įvertinamas sekantis valymo procesas, nustatyta anomalinė cisternos būklė nufotografojama

 • jeigu vairuotojas nenurodo produkto, kuris bus dedamas į išvalytą cisterną, plovykla tokiu atveju visada atlieka po paskutinio transportuojamo produkto tik standartinį valymą, tokiu būdu į cisterną galima krauti produktus tik artimo arba panašaus chrakterio !, Jokiu būdu po standartinio valymo negalima į cisterną dėti chemiškai labai švarius produktus, produktus, kurie turi tirpiklio savybių arba naudoti valiklius, kurie yra veiksmingesni nei pati valymo procedūra, produktų nesuderinamų su prieš tai naudotais produktais ir pan..

 • valytos ir nevalytos plovykle KOVOPROGRESS žr.“ medžiagos, valyti produktai ir nevalytos medžiagos“

 • jeigu vairuotojas reikalauja specialaus valymo, pav. labai švaraus cheminio produkto, plovykla visada privalo priimti profesionalų sprendimą ar technologiškai sugebės atlikti valymą pagal pageidaujamą kokybę, kitu atveju toks valymas atmetamas

 • plovykla visada atsisakys valyti medžiagas nesuderinamas, pvz. „maisto produktai/medžiagos ADR“ ! , atliks tik standartinį valymą po paskutinio transportuojamo produkto

 • plovykla vadovaujasi transportavimo grandinės taisyklėmis : cisternos valymu produktų pervežimas baigiasi

 • plovykla vadovaujasi direktyva EFTCO , kurioje apibūdinta išvalyta cisterna

 • vairuotojas išvalytą cisterną vadovaudamasis aptarnaujančio personalo prašymu privalo visada asmeniškai patikrinti, esant bet kokioms abejonės dėl atlikto valymo kokybės turi teisę cisternos nepriimti ir reikalauti pakartotino valymo iki tol, kol valomas produktas atitiks reikalaujamai valymo kokybei.

 • armatūros spintos ir žarnos yra valomos pagal vairuotojo užduotį, jeigu žarna nepažymėta gamykliniu numeriu, yra ECD, teste apie valymą ši aplinkybė nurodoma

 • viruotojas yra paskutiniu asmeniu, kuris turi kontaktą su išvalyta cisterna plovykloje

 • vairuotojui yra rekomenduojama naudoti plombavimo paslaugas namo ir cisternos išleidimo angų plombavimui po atlikto ir perimto cisternos išvalymo, plombų numeriai yra nurodyti išduotame ECD

 • vairuotojas parašu ir išduoto atesto ECD perėmimu patvirtina, kad perima išvalytą cisterną ir tuo momentu perima atsakomybę už išvalytą cisterną pagal direktyvą EFTCO

 

Aukščiau nurodytos valymo uždavimo taisyklės bei jų laikymasis minimalizuoja galimas problemas ir pretenzijas , liečia visus dalyvius produktų distribucijos grandinėje:

„…..pakrovimas – vežimas – cisternos valymas – pakrovimas…“

 

Prekybinės sąlygos:

 

 • dėkojame Jums, kad naudojatės mūsų paslaugomis ir plovykla !

 • raktą, kaip apskaičiuoti cisternos valymo kainą rasite skyrelyje. “ Kainos sudėtis “

 • už mūsų paslaugas faktūros apmokamos CZK, pervedimams į EUR už pslaugas kurias mes suteikėme naudojamas Čekijos nacionalinio banko valiutų kursas, žr. : www.cnb.cz

 • mus labiau tenkina atsiskaitymas už mūsų paslaugas banko pavedimu.

 • dėl atsiskaitymo negrynaisiais pinigais už mūsų paslaugas sutvarkymo prašome Jus atsiųsti užsakymą visiems metams arba parcialinius užsakymus valymui, el. pašto adresu adresai/Faksas , žr. „Kontaktai“, iš užskovo spedicinių firmų tikimės, kad užsakyme dėl valymo pateiks tikslius duomenis faktūravimui be problemų , įskaitant ir filialo, tikslaus faktūravimo adreso, kontaktinių asmenų ir Tel./fakso/el.pašto nurodymą

 • mokėti grynaisiais pinigais už mūsų paslaugas reikalaujama tais atvejais, kai valymo užsakovas nėra atsiuntęs valymo užsakymo, kai mūsų paslaugomis naudojasi nauja firma, kai duomenys apie užsakovo firmą yra neaiškūs ir nepilni, atvejais kai buvo pažeista mokėjimo moralė

 • banko automatas plovykloje instaliuotas buvo

 • dėkojame Jums už jūsų mokėjimo moralę !

 

firmos KOVOPROGRESS,spol s.r.o. banko rekvizitai:

 

 

sąskaitos pavadinimas: KOVOPROGRESS,spol. s r.o.

Banka: VOLKSBANK CZ, a.s. , Heršpická 5, CZ – 658 26 Brno

Sąskaitos numeris: 4060009566 / 6800
IBAN: CZ73 6800 0000 0040 6000 9566
BIC-SWIFT: VBOE CZ 2X

 

Saugos taisyklės:

 

KOVOPROGRESS,spol. s r.o. plovyklos pastatas yra įmonės Čepro a.s. kuro pardavimo sandėlio techninėje teritorijoje,

pardavimo sandėlys Střelice u Brna, kur visame objekte galioja griežtos eksploatacijos ir saugos taisyklės,

vairuotojui prie įvažiavimo į Čepro objektą dėl plovyklos paslaugų naudojimo duodamas pasirašyti blankas

„ Pamokymai įvažiavus „ , kurie yra išversti į kalbas nurodytas mūsų žiniatinklyje.

Šis blankas yra pateiktas mūsų žiniatinklyje, žr. Pamokymai įvažiavus

 

Dėkojame Jūsų vairuotojams, kad griežtai laikosi nurodytų šiuose „Pamokymai įvažiavus“, taisyklėse.