Išaiškinimai atvykstant

DĖMESIO – INSTRUKCIJA!!!

Sveiki atvykę į degalų sandėlio Čepro Střelice arealą, Jums apsilankius firmos

KOVOPROGRESS plovykloje !

Šią formą perskaityk, užpildyk ir pasirašyk, nes kitaip nebūsi įleistas į arealą ir plovyklą !

Dėkojame Tau, kad dėl savo ir kitų arealo darbuotojų saugumo griežtai ir be išlygų laikysies mūsų žemiau pateiktų saugumo ir eksploatacijos taisyklių:

  • Dabar šią formą „ Instrukcija„ perskaityk, užpildyk ir pasirašyk po to atiduok tiems, kas ją Tau davė !

- Taip pat gavai formą „Valymo užsakymas“, užpildyk ją kai užparkuosi automobilį !

  • Pastatyk savo automobilį į plovyklos darbuotojo, kuris Tave pasitiko prie arealo vartų, nurodytą vietą!

  • Pastatęs automobilį tuoj pat kartu su užpildyta forma „Valymo užsakymas„ kreipkis į plovyklos kanceliariją, pateik valomo produkto dokumentą, pvz.: CMR, sertifikatą, saugos lapą ir pan.,

Po to, būk tik vairuotojams skirtoje patalpoje ( čia leidžiama rūkyti). Neik prie savo automobilio ir prie jo nebūk.

  • Būdamas areale vadovaukis tik plovyklos darbuotojų ir apsaugos darbuotojų instrukcijomis, laikykis darbo saugumo ir gaisrinės apsaugos principų, naudok darbines apsaugos priemones !

  • Dėmesio !!! Visą Tavo buvimo areale laiką Tave stebi kamerų sistema !!!

Mūsų arealo parkavimo zonoje, kurioje esi ir parkuoji yra draudžiama:

  • bet kuriuo būdu manipuliuoti su sisterna. pvz.: leisti iš sisternos slėgį, atidaryti vožtuvus ir sisternas, išleisti iš sisternos produktų likučius, persiurbti produktus iš sisternos į sisterną, atlikti techninę automobilio priežiūrą ir t.t. !!!

  • manipuliuoti su atvira ugnimi ir rūkyti, manipuliuoti su degiomis medžiagomis ir pan !!!

Jeigu pažeisi šias instrukcijas sukelsi aliarmo įsijungimo, gaisrininkų ir ČR policijos atvykimo riziką, taip pat gali tekti sumokėti aukštą finansinę baudą, net iki 10.000,- EUR !!!, gali būti sulaikytas Tavo automobilis iki tol, kol bus išaiškintas Tavo atliktas pažeidimas, kol bus sumokėtos išlaidos ir sutartinė bauda.

Pasirašydamas šią formą patvirtini, kad instrukcijas, išaiškinimus ir draudimus supratai ir kad įsipareigoji jų laikytis, kad Tau yra žinoma, jog pažeidęs instrukcijas gali patirti sankcijas ir privalėsi sumokėti sutartinę baudą.

Dėkojame Tau už apsilankymą mūsų areale ir plovykloje KOVOPROGRESS, už visų aukščiau nurodytų instrukcijų ir išaiškinimų laikymasi. Po Tavo sisternos išvalymo ir išvykimo Linkime Tau laimingo kelio ir malonios dienos bei laukiame sekančio Tavo atvykimo!

bendrovė Kovoprogress, spol. s r.o.

Ing.Ivan Klouda

vadovas

Pildo vairuotojas:

Data : ……………..………. valanda: …....…………………..

Širmos pavadinimas : ……………………..................................................

Automobilio vairuotojo vardas ir pavardė didžiosiomis raidėmis : …………………………………………………………..…………………..

Automobilio vairuotojo parašas: ………………………………………....

Soubory ke stažení

Išaiškinimai atvykstant - PDF

Stáhnout soubor