Bendrovės duomenys

Trumpas plovyklos galimybių apibūdinimas

 • cisternos yra valomos plovyklos pastate, plovykla turi viena pravažiuojamąją plovimo liniją, kuri yra paskirstyta į ADR valymo medžiagas ir kita dalisį į medžiagas ne ADR ir maisto produktus


 • pagrindine valymo priemone visada yra geriamasis vanduo ir chemiškai apdorotas vanduo, vandens kietumas išlaikomas iki 0,1 (vokiškas lygis, dH),  
  (panaudotas apdirbtas vanduo csternų valymui nenaudojamas !)

 • karšto vandens, kurio temperatūra 70(oC) šaltinis

7 x agregatai Kränzle

 • garo, kurio temperatūra 150(oC) šaltinis

2 x garų gamintojai Certuss 300

 • giroskopinės galvutės valymui
5 x
 • garų prijungimas
4 x
 • aukšto slėgio siurblys 11(barų)
1 x
 • naudojamos valymo medžiagos

visada atestuotos

 • technologinės valymo taisyklės
visada patvirtinti valymo medžiagų gamintojai, pagal valymo užsakovo technologinius reikalavimus, pagal  valomų medžiagų kategoriją ir valymo lygio reikalavimus
 • dezinfekcijos paskyrimas

registruojama, pakartotino cisternos valymo atveju kitos rūšies dezinfekcijos naudojimas

 • cisternų išbandymas po plovimo

1 x karšto oro gamintojas

 • ekologinė atliekų likvidacija
visos plovykloje susidariusios atliekos yra 100% likviduojamos, maksimaliai saugant aplinką
 • patvirtinimas apie atliktą valymą
plovyklos darbuotojams atlikus valymo rezultatų kontrolę buvo vairuotojas iškviestas atlikti  išvalyto cisterninio automobilio kontrolę. Jeigu valymo rezultatai atitinka  būklei „Valymo užsakymai“ ir vairuotojas perima automobilį kaip švarų. plovykla išduoda ECD patvirtinimą, cisternos vairuotojas savo parašu ir ECD perėmimu patvirtina, kad cisternos valymo kontrolę atliko  asmeniškai, profesionaliai ir tinkamai, kad ją patvirtina, o išvalytą cisterną perėmė ir iš jos išvykęs neša už ją atsakomybę pilnai paga EPTCO  direktyvą