A tisztítandó anyagok besorolása

Tisztított anyagok

A mosósoron a tartálykocsikat a következő anyagoktól tisztítjuk ki, beleértve azok származék csoportjait is:

 

  • Élelmiszerek

nyers élelmiszerek

finomított élelmiszerek

 

 

  • Vegyi anyagok

             az alábbi ADR osztályokba sorolt vegyi anyagok: 3.osztály, 8.osztály, 9.osztály (a „Nem tisztított anyagokban”

             közölt kivételeken kívül”)

             az ADR osztályokba be nem sorolt vegyi anyagok,

 

vegyi anyagok, amelyek szervezetileg (a mosósor technológiai és kereskedelmi szempontjai alapján ) a

következő anyagcsoportokba tartoznak:

 

Akrilátok

Festékek

Latexek

Naftalin

Ragasztók

Savak

Lúgok

Híg olajok

Sűrű olajok

Parafinok

Karbamidok

Vakolati keverékek, cementek, mészfélék, bentonitok, stb.

PVC granulátumok, stb.

 

(a vegyianyagok fenti csoportjában nem szereplő vegyi anyagok jelenlétét tisztítás előtt konzultálni kell a mosósor dolgozóival)

 

 

 

Nem tisztított anyagok !!!

a mosósor technológiai és biztonsági szempontokból nem tisztítja az olyan anyagokat tartalmazó tartálykocsikat:

 

-amelyek tisztításához hígítóanyagok, mint pl. aceton, toluol stb. alkalmazása szükséges,

-amelyek 1000 C feletti tisztítási hőmérsékletet igényelnek,

-amelyek erősen bűzlenek (pl. ammónia),

-amelyek a következő ADR osztályokba besoroltak:

1. osztály,

2. osztály,

4.2. osztály,

4.3. osztály,

5.1. osztály,

5.2. osztály,

6.1. osztály,

6.2. osztály,

7. osztály,

-amelyek besoroltak ugyan az ADR osztályú tisztított anyagok közé, de amelyek veszélyességi azonosító számában a második vagy a második és harmadik számjegye helyén „3” szám van, azaz: „x3“ vagy „x33“, (fokozottan tűzveszélyes anyagok)

-amelyek besoroltak ugyan az ADR osztályú tisztított anyagok közé, de amelyek veszélyességi azonosító számában a második vagy a második és harmadik számjegye helyén „6” szám van, azaz: „x6” vagy „x66” (mérgező anyagok)