A mosó használata

A tisztítási feladat megadása, a tisztítás menete, a tiszta tartálykocsi átvétele:

 • a tisztítási feladatot a gépkocsivezető adja meg, közvetlenül a mosósoron, és azt szállítócége utasításai alapján, a gépkocsivezetőt tehát a mosósor alkalmazottjai a tisztítási feladat megadására, azt követően a tisztítás ellenőrzésére és annak eredménye átvételére jogosult személynek és a tisztítást megrendelő cég képviselőjének tekinti,

 • a mosósor irodája fax és email kapcsolatait a tisztítási megrendelés, egyéb utasítások, biztonsági lapok stb. megküldése céljaira a „Kapcsolatok” rész tartalmazza,

 • a gépkocsivezető járműtisztítási igényét külön megrendelésben adja meg és azt sajátkezű aláírásával igazolja, a "Tisztítási megrendelés" nyomtatványa is ezen az oldalakon található, lásd a „Tisztítási megrendelés” részt.

 • a gépkocsivezető átadja a megfelelő okmányokat (CMR, rakodási lap, biztonsági lap, stb.) a tisztítandó termék megnevezését követően, amelynek maradványai eltávolítása szükséges, ezen megadás alapján megválasztjuk a tisztítás megfelelő technológiáját

 • a gépkocsivezető a tisztítás tárgyát képező termék megnevezését követően, megadja továbbá a kitisztított tartályba később helyezendő további anyag megnevezését, ezen adatok alapján ismételten megitélésre és kiértékelésre kerül a választott tisztítási eljárás

 • a tartály tisztítás előtti állapotát a mosósor alkalmazottjai mindenkor ellenőrzik, a tartály tisztítást megelőző kiindulási állapota szerint ismét kiértékelésre kerül a rákövetkező tisztítási folyamat, továbbá a tartály állapota észlelt rendellenességeit lefényképezik.

 • ha a gépkocsivezető nem közli a kitisztított tartálykocsiba később bekerülő további anyag megnevezését, akkor a mosósoron mindig csak az aktuálisan szállított anyagtól történő standard tisztítás történik, ezt követően azonban a legközelebbi rakodáskor csak hasonló jellegű anyagot szabad a tartálykocsiba helyezni!, semmiesetre sem szabad a standard jellegű tisztítást követően magas vegyi tisztaságú anyagot felrakodni, olyan termékeket sem, amelyek hígító hatásúak vagy erősebb tisztítóhatásúak, mint amilyen jellegű az előző tisztítási folyamat volt, továbbá olyan termékeket sem, amelyek nyomaikban is összeférhetetlenek az előzően tisztított termékkel, stb.

 • a KOVOPROGRESS mosósorában tisztított és nem tisztított termékek jegyzékét, lásd a „tisztított és nem tisztított termékek” részben

 • ha a gépkocsivezető speciális tisztítást igényel, pl. fokozottan tiszta vegyianyag részére, akkor mindig a mosósor szakirányú döntésén múlik, hogy képes-e ezen tisztítást annak megkívánt minőségében biztosítani, ellenkező esetben az ilyen fokú tisztítást elutasítja

 • a mosósor megtagadhatja egymással összeférhetetlen anyagok tisztítását, pl. „élemiszerek/ ADR anyagok” !, , csak standard tisztítást hajt végre a legutoljára szállított termék után

 • a mosósorban a következő szállítási láncolati irányelvek a mérvadók: a tartálykocsi jelen kitisztításával az adott termék szállítása befejeződik

 • a mosósor az EFTCO a kitisztított tartálykocsira vonatkozó irányelvei alapján jár el

 • a gépkocsivezető a mosósor alkalmazottjai felhívására köteles a kitisztított tartálykocsit személyesen ellenőrizni, a tisztítás minőségére vonatkozóan bármilyen kétségek felmerülése esetén nem köteles a munkát átvenni és jogosult ismételt tisztítást megkövetelni a megkívánt tisztítási minőségben

 • a szerelvényszekrények és a töltő tömlők tisztítása a gépkocsivezető utasítása szerint történik, amennyiben a tisztítandó tömlő nem rendelkezik gyári számmal, akkor az ECD tisztítási atesztben az bejegyzésre kerül

 • a gépkocsivezető az utolsó személy aki a mosósoron kitisztított tartálykocsival kapcsolatba kerül

 • a gépkocsivezető részére javasoljuk a dóm és a tartálykocsi leeresztő kivezetése pecséttel történő lezárása szolgáltatását igénybevenni a tisztítás befejezése és annak átvétele alkalmából, a zárópecsét számát az ECD ateszt tartalmazza

 • a gépkocsivezető aláírásával és a tartálykocsi ECD atesztje átvételével egyben átveszi a kész munkát is és ugyanakkor magára vállalja a kitisztított tartálykocsira vonatkozó felelősséget – az FTCO irányelvei szerint.

 

A tisztítási munkák beadása és annak betartása a fent közölt eljárás szerint minimalizálja az esetleges jövőbeni problémákat és reklamációkat, amelyek mindkét résztvevő felet érintik a termék forgalmazása ismétlődő láncolatában:

..... felrakodás –szállítás – a tartálykocsi tisztítása – felrakodás ...”

 

Kereskedelmi feltételek:

 

 • köszönjük, hogy igénybe veszi mosósorunk szolgáltatásait!

 • a tartálykocsik tisztítási ára előzetes kalkulációja kulcsát az „Árképzés” c. fejezetben találja.

 • szolgáltatásaink ellenértéke számlázási pénzneme a CZK, annak EUR-ra történő átszámítása a szolgáltatás napján érvényes Cseh nemzeti banki (CNB) árfolyam szerint történik, lásd a www.cnb.cz weblapot.

 • előnyben részesítjük szolgáltatásaink nem készpénzben történő fizetését

 • szolgáltatásaink ellenértéke nem készpénzben történő kiegyenlítése lehetővé tételére kérjük, hogy a tisztítások éves megrendelését vagy az egyes résztisztítások megrendelését szíveskedjenek megküldeni mail/fax címeinkre, lásd a „Kapcsolatok” részt, a megrendelő szállítócégeitől elvárjuk, hogy tisztítási megrendeléseiken olyan adatokat közölnek, amelyek lehetővé teszik a későbbi, problémamentes számlázásokat, beleértve fióktelepeik helyes megjelölését, a pontos számlázási címeket, a kapcsolattartó személyek megjelölését, és a kapcsolattartó személyek Tel/Fax/ mail kapcsolatait.

 • szolgáltatásaink ellenértéke készpénzben történő fizetését csak azokban az esetekben kérjük, amikor a megrendelő nem küldött előre tisztítási megrendelést, szolgáltatásainkat elsőízben veszi igénybe, ill. olyan esetekben, amikor a megrendelő céges adatai nem egyértelműek és nem teljesek, továbbá a fizetési fegyelem komolyabb megsértése eseteiben

 • a mosósoron bankomat működik

 • köszönjük az Ön fizetési fegyelmét !

 

A KOVOPROGRESS spool. s r.o. cég bankkapcsolata: :

 

 

A bankszámla tulajdonosa : KOVOPROGRESS,spol. s r.o.

Bankintézet : VOLKSBANK CZ, a.s. , Heršpická 5, CZ – 658 26 Brno

A számlaszám : 4060009566 / 6800
IBAN : CZ73 6800 0000 0040 6000 9566
BIC-SWIFT : VBOE CZ 2X