Údaje společnosti

Stručný  popis dispozic mycí linky

 • čištění cisteren je prováděno v budově mycí linky, vybavené jednou průjezdnou mycí dráhou, rozdělenou na část čištění látek ADR a část čištění látek mimo ADR a potravin
 • nosným čistícím médiem je vždy pitná a chemicky upravená voda , tvrdost vody je udržována na hodnotě do 0,1 (německý stupeň, dH),
  (použitá recyklovaná voda není pro čištění cisteren používána!)
 • zdroj horké vody o teplotě 70 (°C)
7 x  agregát Kränzl
 • zdroj páry o teplotě 150 (°C)
2 x  vyvíječ páry Certuss 300
 • čistící gyroskopické hlavice
5 x
 • parní přípojka
4 x
 • vysokotlaké čerpadlo 11 (bar)
1 x
 • používané čistící látky
vždy atestované
 • technologické postupy čištění
vždy schválené výrobci čistících látek, dle technologických požadavků zadavatele čištění, dle kategorií čištěných látek a požadavků na stupeň čištění
 • ordinování desinfekce
evidované, při opakovaném čištění cisterny střídání druhů desinfekcí
 • vysoušení cisteren po mytí
1 x vyvíječ horkého vzduchu
 • ekologická likvidace odpadů
100% veškerých vytvořených odpadů na mycí lince se likviduje ekologicky ,s maximálním ohledem na životní prostředí
 • potvrzení o provedeném čištění
po provedené kontrole výsledku čištění pracovníky mycí linky je řidič vyzván k provedení kontroly vyčištěného cisternového vozidla, odpovídá-li výsledek číštění požadovanému stavu dle „Objednávky čištění“ , řidič  vyčištěnou cisternou přebírá jako čistou, je vysten mycí linkou ECD atest,  podpisem a převzetím atestu ECD řidič cisternového vozidla stvrzuje, že kontrolu vyčištění cisterny osobně,odborně a řádně provedl, schválil, a tímto vyčištěnou cisternu převzal a přebírá za ni po opuštění mycí linky odpovědnost, a to plně dle direktiv EFTCO