Poučení při vstupu

POZOR – POUČENÍ !!!

Vítej v areálu skladu pohonných hmot Čepro Střelice, při Tvojí navštěvě mycí linky firmy

KOVOPROGRESS !

Přečti, vyplň a podepiš tento formulář, jinak nebudeš do areálu a na mycí linku vpuštěn !

„Děkujeme Ti, že pro bezpečnost Tvoji a ostatních pracovníků  areálu budeš dodržovat striktně a bez výhrad naše následující bezpečnostní a provozní pokyny:

  • Teď přečti, vyplň a podepiš tento formulář „ Poučení „ ,podepsaný teď odevzdej tomu kdo ti jej předal !

  • Obdržel jsi ještě formulář „ Objednávka čištění“ , ten vyplň až zaparkuješ vozidlo !

  • Zaparkuj Tvoje vozidlo na místě určeném obsluhou mycí linky, která Tě přijala na bráně areálu !

  • Ihned po zaparkování Tvého vozidla se zaeviduj s vyplněným formulářem „Objednávka čištění„v kanceláři mycí linky, dolož doklady o čištěném produktu, např. : CMR, atest ,bezpečnostní list, atd., zdržuj se pak jen v místnosti určené pro řidiče ( zde je kouření povoleno ). Neodcházej zpět k Tvému vozidlu a nezdržuj se u vozidla.

  • Po dobu Tvého setrvání v areálu se řiď výhradně pokyny pracovníků mycí linky a pracovníků ostrahy, dodržuj zásady bezpečnosti práce a protipožární ochrany, používej pracovní ochranné pomůcky !

  • Pozor !!! po dobu Tvojí návštěvy areálu jsi sledován bezpečnostním kamerovým systémem !!!

Na volné parkovací ploše našeho areálu, kam jsi vjel a kde parkuješ, platí absolutní zákazy :

  • Zákaz jakékoliv manipulace s cisternou, jako např.: odpouštění tlaku z cisterny, otevírání ventilů a dómů cisterny, vypouštění zbytků produktů ven z cisterny , přečerpávání produktů z cisterny do cisterny, provádění technické údržby vozidla, dotankovávání pohonných hmot do vozidla, atd. !!!

  • Zákaz manipulace s otevřeným ohněm a kouření , zákaz manipulace s hořlavinami , atp. !!!

Porušením těchto zákazů se vystavuješ riziku okamžitého automatického vyvolání poplachu v areálu, přivolání Hasičského sboru, šetření Policie ČR a vysokým finančním sankcím úměrným nákladům zásahu Hasičského sboru, Policie ĆR a smluvní pokutě až do výše 10.000,- EUR !!!, zadržení Tvého vozidla až do okamžiku vyřešení Tvého porušení zákazu, úhradě nákladů a smluvní pokuty.

Podpisem tohoto formuláře potvrzuješ, že instrukcím, poučení a zákazům rozumíš, že se zavazuješ je dodržet,

jsi si vědom, že při jejich porušení se vystavuješ výše uvedeným sankcím a smluvní pokutě.

Děkujeme Ti za Tvoji návštěvu našeho areálu a mycí linky KOVOPROGRESS, za dodržení všech našich výše uvedených instrukcí a poučení . Po vyčištění Tvojí cisterny a odjezdu od nás Ti pak přejeme šťastnou cestu a příjemný den a těšíme se na Tvoji další návštěvu u nás !

Za Kovoprogress, spol. s r.o.

Ing.Ivan Klouda

jednatel

Vyplní řidič vozidla :

Datum : ……………..………. hodina : …....…………………..

Název firmy : …………………………….................................................................……. ……………………………

Jméno řidiče vozidla hůlkovým písmem :…………………………………………………………..………………….

Podpis řidiče vozidla : …………………………………………………………………………………………………

Soubory ke stažení

Instrukce k příjezdu - PDF

Stáhnout soubor