Čištěné látky a nečištěné látky

Čištěné látky

Mycí linka provádí čištění cisteren po látkách níže naznačených a příbuzných skupin :

 

  • Potraviny

potraviny surové

potraviny rafinované

 

 

  • Chemické látky

            chemické látky látky zařazené do tříd ADR: třída 3, třída 8, třída 9 (mimo vyjímek uvedených v „ Nečištěné

            látky “)

            chemické látky nezařazené do tříd ADR ,

 

Chemické látky jsou organizačně (z technologického a obchodního hlediska mycí linky) zařazeny

do skupin látek :

 

Akryláty

Barvy

Latexy

Naftalen

Lepidla

Kyseliny

Louhy

Oleje řídké

Oleje husté

Parafiny

Močovina

Omítkové směsi, cementy, vápno, bentonit, atp.

Granuláty PVC, atp.

 

(výše neuvedené skupiny,resp. příbuzné skupiny chemických látek je před čištěním nutno konzultovat s pracovníky

mycí linky)

 

 

 

Nečištěné látky !!!

Mycí linka neprovádí z technologických a bezpečnostních důvodů čištění cisteren po látkách:

 

-které vyžadují pro čištění použití rozpouštědel jako je aceton, toluen atp.,

-které vyžadují vyšší teploty čištění než 100 (oC),

-které silně zapáchají ( např. čpavek ),

-které jsou zařazeny do tříd ADR:

třída 1,

třída 2 ,

třída 4.2 ,

třída 4.3,

třída 5.1 ,

třída 5.2,

třída 6.1 ,

třída 6.2 ,

třída 7

-které jsou zařazeny do sice čištěných tříd látek ADR , ale které mají v indentifikačním čísle nebezpečnosti

uvedenu na druhém nebo na druhém i třetím místě číslici „3“, tedy : „x3“ nebo „x33“ , (látky vysoce hořlavé)

-které jsou zařazeny sice do čištěných tříd látek ADR, ale které mají v identifikačním čísle nebezpečnosti

uvedenu na druhém nebo na druhém i třetím místě číslici „6“, tedy „x6“ nebo „x66“ (látky jedovaté)