Контакти на фирмата

Контакти на фирмата:

 

Офис на фирмата

 

Инж. Иван Клоуда, управител Тел. : +420 602 322 643

ivan.klouda@willig.cz

 

Марцела Новотна, фактуриране Teл. : +420 547 210 310

Факс : +420 547 210 310

mycka@kovoprogress.cz

 

 

Линия за миене

Автомивка Секции, офис автомивка:
Тел.: + 420 547239351
Fax: + 420 547239351
поща. : S.soucek@volny.cz
           (Ivan.klouda@willig.cz)
 
старши инженер измиване автомобили:
Станислав Soucek
. Tel / Haendy: + 420 602 562 991
. Tel / Haendy: + 420 725 725 187
 
Заместник-началник на оборудване за автомивки:
Tomas Soucek
. Tel / Haendy: + 420 721 006 281